Menu

Wyszukiwanie

 

 Można posłuchać.

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ


Niepokalana Dziewico Maryjo!

Królowo Rodzin, Królowo Pokoju zawierzamy Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich.

Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te, które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz je do Jezusa.

Niech to dzieło modlitwy rozwija się przynosząc Miłość i Pokój, jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości.

 

 

W parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego 07 października 2014 r. poprzez modlitwę w Różach Różańcowych, włączyliśmy się do wspólnoty RÓŻAŃCA RODZICÓW za DZIECI. Dla nas rodziców zatroskanych o swoje dzieci w Różańcu Rodziców modlimy się o dobro dla naszych dzieci, o ochronę przed wszelkim złem. Dziś to zło jest wszechogarniające, wylewa się z każdego medium, dzieci i młodzież są nimi otoczone wszędzie. Jedynie modlitwa i obdarowanie miłością, umiejętność jej wyrażania, wiedza o różnych zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania pozwoli na ochronę normalności w naszych dzieciach. Pamiętajmy także o ogólnych intencjach modlitwy, które ukształtowały się w ciągu tych lat: 

- o ochronę naszych dzieci przed złymi skutkami grzechów rodziców;

 - o pełnię błogosławieństwa Bożego dla naszych dzieci (również o to, aby trafiły w takie środowisko w którym najlepiej się będą rozwijać);

 - o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki mogą dosięgnąć nasze dzieci, u rodziców i w środowisku;

 - o rozwój tej formy modlitwy – aby jak najwięcej dzieci i rodziców doświadczało jej zbawiennych skutków;

 - w intencjach Ojca Świętego oraz Kościoła Świętego.

 Różaniec - to rozważania podstawowych tajemnic Ewangelii od Wcielenia Syna Bożego poprzez Odkupienie na Krzyżu i Zmartwychwstanie Chrystusa aż po Zesłanie Ducha Świętego i chwałę nieba, w której uczestniczy Maryja przy boku swojego Syna. Różaniec prowadzi do autentycznego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem przy pomocy Jego Matki.

 Maryja, która prosi o propagowanie tej modlitwy , przekazuje 15 obietnic dla tych którzy będą odmawiać różaniec:

 

1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.

2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.

5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.

6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.

8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.

10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.

12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.

14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

 

Żywy Różaniec składa się – z dwudziestu osób odmawiających codziennie jeden dziesiątek różańca. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

 

«O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem!»

Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę.(…) Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy.

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.(…)

Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo

również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać

solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego.

Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi

wzrastania dzieci. Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, (…) z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.

Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.

Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany!

 

Jan Paweł II z Listu o Różańcu

Watykan, dnia 16 października 2002 roku

 

 

 [1] 

Powrót

 

 

Różaniec Rodziców za Dzieci                                                                                                                                                                  

 

 

"Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie w tej modlitwie  drogi wzrastania dzieci.... Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej  jeszcze  z   dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat... stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć"

                                                         Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae - Watykan, 16 października 2002

 

Powstanie różańca rodziców

Dzieło modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci rozpoczęło się  2001 roku  w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Dzieło to ma na celu propagowanie modlitwy różańcowej rodziców   i powstawania grup modlitwy różańcowej opartej  o schemat Żywego Różańca, gdzie rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci.

Po jakimś czasie jako rodzice zaczęliśmy obserwować różne pozytywne skutki działania tej modlitwy i dzielić się tym dobrem, mówić innym o zbawiennych skutkach modlitwy rodzicielskiej. Tak zaczęły powstawać nowe róże. Dzieło się rozszerza bardzo dynamicznie.

Różaniec za dzieci oparty jest na zasadzie Kół Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe "róże", z których każda ma swojego animatora, a w niebie - patrona. Członkowie róży  codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich koła. Intencje obejmują również dzieci adoptowane oraz z duchowej adopcji, poczęte, a jeszcze nienarodzone, chrześniaków oraz zięciów i synowe. Każda osoba wstępująca do róży otrzymuje akt zawierzenia, który odmawia przy przystąpieniu do modlitwy. Jak w żywym Różańcu, także tutaj   członkowie wymieniają się tajemnicami, rozważając życie Maryi i Jezusa.

Różaniec Rodziców jest to modlitwa wspólnotowa, mająca na celu otaczać ochronnym płaszczem nasze dzieci przed wieloma zagrożeniami, które niesie świat, a także przed zagrożeniami, którymi często stajemy się my sami. Świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Modlitwa ta, często uzdrawia również relacje w rodzinach. Poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby dziecko miało opiekę przez 24 godz., to wspaniała Boża ekonomia - tylko trzeba się na nią zdobyć. To prawdziwy szturm do nieba w intencji naszego potomstwa. "Mało modli się ten, co przywykł modlić się tylko wtedy, gdy klęczy"  -  mawiał św. Jan Kasjan.                                                                                                                                                   

 Rodzice  modlą się za swoje dzieci w metrze, stojąc samochodem w korku, przy desce do prasowania i w czasie przerwy w pracy. Codziennie dziesiątka różańca. Dziesiątka do dziesiątki  i tak płynie w górę nieustanna modlit

wa różańcowa rodziców.

         Więcej informacji można uzyskać: www.rozaniecrodzicow.pl

Intencje ogólne Różańca Rodziców: 

¦ Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas, jako rodziców   i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci,  aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.

¦ Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.

¦ Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!

¦ Uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców   i w środowisku.

¦ W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

 

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży? 

1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) - pełniej wypełniamy  4 przykazanie.

2. Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!.

3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę  za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie (jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!).

Dlaczego rodzice decydują się na udział w tej modlitwie? 

1. Dlatego, że w życiu ich dzieci dzieje się coś złego - a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się do Boga o pomoc. Mają świadomość, że jakieś zło dotyka ich dzieci i nie potrafią sobie z tym poradzić, więc w końcu szukają pomocy u Boga.

2. Dlatego, że dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła, zaczynają zdawać sobie sprawę, jak trudno się przeciwstawić temu, a chcieliby dać swoim coś więcej niż tylko materialne wartości, chcieliby swoje dzieci jakoś przed tym złem ochronić. Najczęściej obie te sytuacje występują w różnych proporcjach razem.

3. Dlatego, że modlitwa różańcowa wprowadza dzieci w świat łaski Bożej przez Maryję. Tak jak Maryja czuwała nad rozwojem Pana Jezusa, tak samo czuwa teraz nad rozwojem powierzonych Jej dzieci. 

 Dlaczego warto modlić się za swoje dzieci na Różańcu? 

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, skończyło dobrą szkołę, czasem dobre studia, miało dobry zawód, wspaniałą rodzinę, czy też wypełniało inne powołanie. Każdy rodzic pragnie..., ale czy sam jest w stanie zapewnić to swoim "skarbom"? Szukamy znajomości u osób, które mogą jak najwięcej "załatwić"! A jest Ktoś, kto może wszystko! Na dodatek pomaga za darmo! On może wszystko, bo jest Wszechmogący! Ta osoba to Bóg. Sami nie poradzimy sobie  z trudnymi faktami, z wszechobecnymi zagrożeniami, jakie czyhają na nasze dzieci takimi jak: alkohol, papierosy, kradzieże, zawiść, rozboje, narkotyki, powszechnie dostępna magia i okultyzm, sekty, destrukcja z Internetu, pornografia, skutki aborcji i wiele innych. To smutna rzeczywistość, która istnieje, czy nam się to podoba czy nie. Także żadne pieniądze nie zapewnią dziecku bezpieczeństwa. To potwierdza praktyka. Dodatkowo bardzo często to właśnie my sami - rodzice - z różnych przyczyn stajemy się dla dziecka problemem. Z powodu naszych błędów, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów nasze własne dzieci mogą doświadczać.

Co należy zrobić aby uczestniczyć w takiej róży? Jak ją założyć?

1. Zadeklarować się że będzie się odmawiało jedną, wyznaczoną dziesiątkę różańca dziennie w intencji jw. dla własnych dzieci i dzieci każdej z tych osób które uczestniczą  w róży. 

W Kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie 07 października każdego kolejnego roku o godz. 17,30 spotykamy się na wspólnym Różańcu, a o godz. 18,00 Eucharystia i zmiana tajemnic.  

2. Zgłosić się do inicjatorów tego dzieła i zapoznać z zasadami - podając kto się będzie modlił, za kogo, adres lub inny sposób kontaktu np. telefon).                                   

 Deklarację zgłoszeniową  należy składać animatorów Róży Różańcowej                                                       

 - kontakt do koordynatora Róż Różańcowych 502 022 054

 

Uwaga!!!   INFORMACJE są umieszczane na stronie internetowej parafii                   

 

www.krasnobród-uducha.pl  (zakładka) Grupy i wspólnoty:  - Róża Różańcowa Rodziców.

 

 [1] 

Powrót

Retransmisje Mszy Świętych i Nabożeństw i innych wydarzeń kościelnych.

 
 
Retransmisja aktualnych Mszy Świętych.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 09.08.2020 r.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 06.12.2014 - 09.08.2020
 zobacz  >>>>>>>>>>>>

Prezentacje multimedialne od VI.2023 r.
 zobacz >>>>>>>>>>>>

Zegar

Dzisiaj jest

niedziela,
21 lipca 2024

(203. dzień roku)

Święta

Niedziela, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Szesnasta Niedziela zwykła

Pielgrzymka paraf.

Różaniec Rodziców za Dzieci

Statystyki

stat4u

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
18008

Prognoza Pogody