Menu

Wyszukiwanie

 

 Można posłuchać.

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

 TAK WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO…

12 sierpnia 1998 roku ks. Prałat Roman Marszalec nabył aktem notarialnym działkę pod budowę kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie.

12 czerwca 1999 roku w Zamościu Papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny.

2 listopada 1999 roku Starostwo Powiatowe w Zamościu zatwierdziło projekt budowlany i wydało pozwolenie na budowę nowego Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w.  Zesłania Świętego Ducha przy ulicy Sanatoryjnej w Krasnobrodzie.

14 czerwiec 2000 rok – rozpoczęcie prac budowlanych.

19 czerwiec 2000 rok – przystąpiono do wykonywania wykopów pod fundamenty kościoła o głębokości 4 m i szerokości 3 m, nie było to łatwe zadanie, ponieważ podłoże stanowią skały osadowe.

11 lipiec 2000 rok – na placu budowy ustawiono dębowy krzyż, który wykonał Ryszard Kwika z Hutek.

29 wrzesień 2000 rok – Pasterz Diecezji ks. Bp Jan Śrutwa poświęca Krzyż i plac pod budowę kościoła.

Do budowy kościoła zostały użyte metalowe elementy z Papieskiego ołtarza podczas wizyty Jana Pawła II w Zamościu, które będą stanowiły konstrukcję nawy głównej i naw bocznych.

17 październik 2003 rok – osadzenie Krzyża na wieży kościoła.

31 maj 2004 rok – po raz pierwszy została odprawiona Msza święta w powstającym kościele, w której uczestniczyli mieszkańcy Domów Opieki Społecznej woj. lubelskiego, Mszy przewodniczył ks. Bp Jan Śrutwa.

11 sierpień 2004 rok – Dorota i Jarosław Bury (rodzeństwo), wykonali projekt posadzki.

4 styczeń 2007 rok – zostało złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie

25 styczeń 2007 rok – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zamościu wydał pozwolenie na użytkowanie kościoła.

27 maj 2007 rok  godz. 16:00 – poświęcenie kościoła - uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem  nowego Pasterza Diecezji Zamojsko-lubaczowskiej ks. Bp Wacława Depo.

OSOBY I FIRMY ZAANGAŻOWANE W BUDOWĘ ŚWIĄTYNI

Projektanci:

inż. arch. Andrzej Pactwa – Wrocław

inż. arch. Tadeusz Pactwa

Konstrukcję wykonali:

mgr inż. Leszek Dziuba – Zamość

mgr inż. Edward Typiak

Kierownikami budowy byli:

Marian Admczuk

Adam Górniak

Janusz Baj

Inspektor Nadzoru Budowlanego:

Jan Repeć – Zamość

Firmy budowlane:

14.IV.2000r – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego – Zamość

15.V.2000r – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „TORFEX” – Krasnobród

6.XI.2002r – Zakład Usług Budowlanych – Lublin

15.VII.2005r – Zakład Budowlany – Tomaszów Lubelski

Cegła na fundamenty kościoła pochodzi:

z cegielni Kraśnickich, oraz z Basznik/Lubaczowa

Niwelacja terenu, wykopy na fundamenty, układanie kostki brukowej:

Józef Bucior – Krasnobród

Łacenie i krycie dachu:

Firma Tadeusza Malinowskiego z Brzezin k/Błżca

Posadzka

Projektanci:

Dorota i Jarosław Bury

Dostawca:

INTERSTONE Sp. z o.o. – Andrychów

Wykonanie:

Przedsiębiorstwo Kamieniarskie „Wolski” – Czorsztyn

Projekt i wykonanie ołtarza głównego wraz z odlewami:

Andrzej Pasoń – Stary Sącz

Wykonanie tzw. ołtarza soborowego i ambonki oraz prace kamieniarskie przy ołtarzu głównym:

Monika i Leon Staniszewscy – Rzeszów

Tabernakulum:

Jerzy Szczepaniak - Rzeszów

Instalacja elektryczna:

Tadeusz Kurantowicz – Krasnobród

Żyrandole:

Franciszek Potaczała – Grodzisko Nowe

Metalowe balustrady:

Piotr Struk – Zamość

Drzwi:

Stanisław Szewczuk – Bondyrz

Konfesjonały i komoda:

Jerzy Palikot – Dominikanówka

Ławki:

Józef Kowalczyk – Krasne

Stacje Drogi Krzyżowej:

Firma „ELMEK” – Nowa Sól

Konsekracja Kościoła

W dniu 27 maja 2007 roku – w uroczystość Zesłania Ducha Świętego
–  w Krasnobrodzie miało miejsce niecodzienne wydarzenie religijne: poświęcenie Kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego na osiedlu Podzamek. Na wspomnianą uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, piastujących ważne funkcje zarówno kościelne, jak i świeckie. Liturgii poświęcenia przewodniczył Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wacław Depo. Przybyli także: były Pasterz Diecezji Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Śrutwa, Kanclerz Kurii Diecezjalnej Ksiądz Prałat Adam Firosz oraz liczni kapłani z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Archidiecezji Lubelskiej. Swoją obecnością zaszczyciła także Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus z Warszawy s. Barbara Konarska oraz liczne siostry zakonne.

Utworzenie nowej parafii w Krasnobrodzie

Na podstawie Dekretu Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Wacława Depo z dnia 26 sierpnia 2007 roku erygowano w Krasnobrodzie parafię p.w. Zesłania Ducha Świętego.

Nową wspólnotę parafialną tworzą wierni miasta Krasnobród: osiedle Podzamek od ulicy Zamojskiej oraz wioski: Hutki Namule, Jacnia, Bródki, Adamów, Kolonia Bondyrz, Potoczek, Kolonia Potoczek i Zagóra. Wierni tworzący parafię p.w. Zesłania Ducha Świętego zostali wyłączeni z Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie.

Nowo utworzona parafia ma swoją siedzibę przy Kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego i należy do dekanatu Krasnobród. W skład parafii wchodzą także kościoły filialne w Jacni i Potoczku.

Objęcie Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego przez ks. Romana Sawica

W dniu 16 września 2007 roku miała miejsce podniosła uroczystość objęcia parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego przez pierwszego w jej historii Proboszcza – ks. Romana Sawica.

W ramach obrzędów wprowadzających szczególnym znakiem było uroczyste przekazanie kluczy do świątyni. Dokonał tego Ksiądz Kanclerz Adam Firosz. Gest ten w tradycji kościelnej symbolizuje objęcie pieczy zarówno nad kościołem – budynkiem, jak i Kościołem – wspólnotą Ludu Bożego.

Następnie procesyjnie udano się do ołtarza, gdzie nastąpiło okadzenie,
po którym rozpoczęło się powitanie zgromadzonych wiernych i gości.
Na wstępie krótkie słowo wygłosił Ksiądz Kanclerz, przybliżając osobę księdza Romana Sawica. Kolejno głos zabrali parafianie, witając swojego nowego duszpasterza, władze samorządowe, przedstawiciele z Ruchu Światło-Życie oraz osoby prywatne.

W dalszej części uroczystości miejsce miała Liturgia Słowa, podczas której ks. Roman Sawic przyjął Ewangeliarz na znak, że przyjmuje Słowo Boże, które będzie przekazywał wiernym zgodnie z prawdą Ewangelii. Homilię wygłosił Ksiądz Prałat Roman Marszalec – proboszcz parafii macierzystej. Po homilii nowo mianowany Ksiądz Proboszcz złożył przyrzeczenia poprzedzone uroczystym wyznaniem wiary. Oficjalne objęcie parafii zostało potwierdzone poprzez złożenie podpisu.

Dzwon PARAKLET

W czasie Wielkiego Postu w 2008 roku zrodziła się myśl o zakupie dzwonu, którego bicie oznajmić miało radość Zmartwychwstania w czasie rezurekcji. Ks. Proboszcz złożył zamówienie na wykonanie i montaż dzwonu
w pracowni Janusza Felczyńskiego w Przemyślu.

12 marca 2008 roku na wieży naszego kościoła parafialnego zamontowano dzwon Paraklet, tzn. Pocieszyciel. Skąd taka nazwa? Odpowiedzią niech będą słowa Pisma Świętego: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywali moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie ponieważ u was przebywa i w was będzie” (J 14, 15-17) Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego nazywa Go: „Parakletem”, co dosłownie oznacza:
„Ten, który jest wzywany przy czymś”.

Na dzwonie widnieją napisy: „Paraklet” – z jednej strony, z drugiej – „Ducha Pocieszyciela Dam Wam J 14, 15-16”, natomiast na obwodzie – „Krasnobród Pięćdziesiątnica 2008”. Uroczyste poświęcenie dzwonu nastąpiło podczas odpustu Zesłania Ducha Świętego. Bicie dzwonu – sterowane elektronicznie – było słychać po raz pierwszy w Wielką Sobotę.

Nominacja Ks. Michała Skubisa

23 czerwca 2008 roku ks. mgr Michał Skubis otrzymał nominację
na stanowisko wikariusza Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego
w Krasnobrodzie.

Retransmisje Mszy Świętych i Nabożeństw i innych wydarzeń kościelnych.

 
 
Retransmisja aktualnych Mszy Świętych.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 09.08.2020 r.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 06.12.2014 - 09.08.2020
 zobacz  >>>>>>>>>>>>

Prezentacje multimedialne od VI.2023 r.
 zobacz >>>>>>>>>>>>

Zegar

Dzisiaj jest

niedziela,
23 czerwca 2024

(175. dzień roku)

Święta

Niedziela, XII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dwunasta Niedziela zwykła

Pielgrzymka paraf.

Różaniec Rodziców za Dzieci

Statystyki

stat4u

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
26263

Prognoza Pogody