Menu

Wyszukiwanie

 

 Można posłuchać.

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień
Twojej miłości i Pańskiej bojaźni;
Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy
W naszych sumieniach.

Zesłanie Ducha Świętego jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Jezus wypełnia swoją obietnicę daną uczniom:
         „Ja zaś będę prosił Ojca a innego Pocieszyciela da wam aby z wami był na zawsze- Ducha Prawdy" J 14,16
       Duch Święty jest dopełnieniem Chrystusowego dzieła. Jezus z miłości oddał swoje życie i zesłał na ziemię swojego Ducha, który jest miłością. Od chwili zesłania Ducha Świętego ogień miłości obecny jest w życiu ludzi i płonie w życiu ludzkości. Duch Święty powoduje w nas wiarę i miłość dzięki którym wchodzimy w osobowy i bezpośredni kontakt z Chrystusem. On mieszka wtedy w naszym wnętrzu i w naszych sercach.
      Dlatego tak ważne jest czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego dla wspólnot parafialnych, które na wzór apostołów oczekują jego przyjścia. Takie czuwanie po raz pierwszy zostało zorganizowane również w naszej parafii. Słuchaliśmy z otwartymi sercami Słowa Bożego, przypominającego nam o tym, co Bóg uczynił swojemu ludowi, przeżywaliśmy celebrację znaków towarzyszących Pięćdziesiątnicy, odnawialiśmy także swój sakrament bierzmowania. Prosiliśmy aby dary udzielane obficie Ludowi Bożemu znalazły w nas właściwy grunt do wydania owocu stokrotnego.
       W czasie czuwania mieliśmy możliwość wspólnej modlitwy psalmami z godziny czytań. Podczas Liturgii Słowa mogliśmy przypomnieć sobie wydarzenia historii Narodu Wybranego, w którym ukazana była w szczególny sposób obecność i działanie Ducha Bożego. Piękne czytania i psalmy poprzedzone komentarzami wprowadziły nas w modlitewne skupienie.
       Po wysłuchaniu homilii każdy mógł podczas prośby o dar, którego szczególnie pragnie, wrzucić ziarno do kadzielnicy, aby w ten sposób wyrazić swoją gotowość na przyjęcie daru. Wszystkie otrzymane w ten sposób łaski potrzebne nam są do kroczenia drogą prawdy, wiary i miłości. Śpiew sekwencji: Przybądź Duchu Święty zakończył tę część nabożeństwa. Następnie od paschału zostały zapalone świece począwszy od ks. Michała poprzez ministrantów a skończywszy na wiernych zgromadzonych w świątyni. Z zapalonymi od paschału świecami odnowiliśmy nasze chrzcielne przymierze z Bogiem wyznając naszą wiarę. W modlitwie powszechnej powierzyliśmy Bogu wszystkie przyniesione w naszych sercach intencje. Następnie został poświęcony olej, którym księża namaścili zgromadzonych w świątyni wiernych. Czuwanie zakończyło stworzenie kręgu ze wszystkich uczestników i wspólny śpiew pieśni Zjednoczeni w Duchu.
       Było to wspólne radosne przeżycie, za które dziękujemy Bogu.

Wigilia Zesłania Ducha Św.

Powrót

Wigilia Zesłania Ducha Św. c.d.

Powrót

Zobacz Msze Św. z naszego kościoła

 

Transmisje Mszy Świętych i Nabożeństw z naszego Kościoła, można oglądać  wchodząc na YouTube Naszej parafii 

Zegar

Dzisiaj jest

wtorek,
31 stycznia 2023

(31. dzień roku)

Pielgrzymka paraf.

Różaniec Rodziców za Dzieci

Statystyki

stat4u

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
19388

Prognoza Pogody